ZNAK Wytwórnia Tablic
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gąbińska 5
01-703 Warszawa
Tel.: 022 669 85 85
Fax: 022 866 55 70

e-mail:
znak@post.pl

Strona główna Tablice rejestracyjne Ramki do tablic Plan dojazdu Napisz do nas

Logo DQS

logo IQNet

logo ITS

Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008 - nr 301154 QM8


Uwaga

 • Wytwórnia Tablic "ZNAK" powstała w 1991 roku. W pierwszym okresie działalności firma "ZNAK", przez okres jednego roku, była generalnym przedstawicielem na Polskę niemieckiej firmy "EHA" HOFFMANN KG w Siegen.
   

 • Jako jedyny przedstawiciel na Polskę wdrażaliśmy nowoczesną technologię w zakresie produkcji samochodowych tablic rejestracyjnych - tablic nowej generacji, przy użyciu nowoczesnych maszyn i urządzeń zakupionych w Niemczech.
   

 • Program naszej produkcji obejmuje wytwarzanie pełnego asortymentu tablic rejestracyjnych, zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U Nr. 186 z 2007 p.1322 z późn. Zmianami).
   

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją z dnia 29 lipca 2011 roku wpisał Wytwórnię Tablic ZNAK sp. z o.o. pod numerem 5 do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.
   

 • Tablice wykonywane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w Dz. U. 186 z 2009 p. 1322 z późn zm.. Firma posiada wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie CERTYFIKAT na wszystkie rodzaje tablic rejestracyjnych.
   

 • Firma ZNAK sp. z o.o. posiada wdrożony Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2008 nr. 301154 QM08
   

 • Oferujemy także inny asortyment z tej dziedziny jak tablice imienne, posesyjne, informacyjne, tabliczki na działki pracownicze oraz tabliczki do oznaczania stanowisk parkingowych.
   

 • Do tablic rejestracyjnych sprzedajemy odpowiednie  podkładki plastikowe, umożliwiające bezpieczne montowanie tablic, bez konieczności wiercenia otworów w tablicy pod śruby mocujące.
   

 • Wysokie kwalifikacje zatrudnionego personelu produkcyjnego i kadry kierowniczej oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują wysoką jakość produktów.Strona główna Tablice rejestracyjne Ramki do tablic Plan dojazdu Napisz do nas


Wytwórnia Tablic ZNAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
01-703 Warszawa, ul. Gąbińska 5
NIP 525-237-50-44; REGON 140 684 398; KRS 0000 263 195
KONTO  PKO BP SA II Oddz. Warszawa. Nr 19 10201026 0000 1802 0113 0053